JAKÁ JE TVÁ CESTA?

NAJDI SVÉ POVOLÁNÍ!

MISIONÁŘI OBLÁTI

Člověk o tom možná ani nepřemýšlí… Stal jsem se manželem, protože jsem jednoduše našel tu pravou. Stala jsem se maminkou, protože s tímto člověkem po boku se chci radovat z nového života. Stala jsem se matematičkou, protože čísla mě už od malička fascinovala. Stal jsem se misionářem oblátem, protože jsem zakusil sílu oblátského společenství a líbilo se mi, jak spolubratři pracují s chudými.

To všechno je pravda… Ale my věříme, že pod všemi těmito touhami, dary a setkáními je něco víc, že je tam záměr… Boží záměr, Boží sen o mně a se mnou… Boží povolání. Ale zaslechnout Boží volání není vždy úplně snadné. Jenže pokusit se o to – svobodně, s odvahou
a radostí – opravdu stojí za to. Bůh totiž pro každého z nás chce, abychom měli život a měli ho v plnosti.

„Je vás třeba, je třeba vaší misijní odvahy,
vaší ochoty přinášet všem radostnou zvěst,
která osvobozuje a utěšuje. Radost evangelia 
ať září nejprve na vašich tvářích,
ať z vás činí radostné svědky.“ 
(papež František k misionářům oblátům)

My misionáři obláti (OMI) jsme řeholním společenstvím uprostřed katolické církve. Naším povoláním je blízkost. Jsme voláni k tomu, abychom byli velmi blízcí Bohu a lidem, ke kterým nás posílá.
Jsme mezinárodní rodinou žijící a pracující ve více než 70 zemích světa. Žijeme jako kněží a bratři v komunitách a společně naplňujeme i své poslání – misii.

Svou práci sdílíme i s našimi přáteli laiky, kteří se ve svém způsobu prožívání víry inspirují stejně jako my životem a dílem našeho zakladatele sv. Evžena de Mazenod.
Skládáme řeholní sliby chudoby, čistoty, poslušnosti a zvláštní slib vytrvalosti, které nás osvobozují k plnému následování Ježíše a k lásce ke všem lidem.

Protože nás naše povolání naplňuje radostí a dává našemu životu smysl, rádi ho předáváme dál a sdílíme s dalšími lidmi.

„Poslal mě hlásat radostnou zvěst chudým.
Právě proto jsme byli založeni…
A tvoříme tu nejjednotnější rodinu,
jejíž členové mají jedno srdce a jednu duši.“
(sv. Evžen de Mazenod)

POVOLÁNÍ

JAK NA TO?

Už na samém počátku života každého z nás je hlas, který volá, je slovo, kterým se na nás Bůh obrací. Člověk je bytost stvořená Slovem a svým životem na toto Boží slovo odpovídá. Vstupuje do dialogu se svým Stvořitelem.

Povolaní ale nejsme jen k životu. Každý z nás má na světě své jedinečné a neopakovatelné místo a poslání. A odhalit jej znamená nejen objevit své nejvlastnější povolání, ale tak najít sám sebe,
být tím, kým být mám. Moderně tomu říkáme: realizovat se.

Ale jak na to? Dnes je kolem nás i uvnitř nás spousta hlasů, které se navzájem překřikují. Není snadné se ztišit a naslouchat. Přesto je modlitba, tedy upřímný rozhovor s Bohem, jedním z nutných nástrojů při rozlišování povolání. Ale pozor! Jde o rozhovor dvou svobodných bytostí! Bůh navrhuje a my přemýšlíme, připomínkujeme, možná občas i vzdorujeme, ptáme se „jak“ a „proč“, snažíme se pochopit, bereme si čas, necháme se svádět a nakonec se pokojně a s radostí rozhodneme.

Bůh k nám ale promlouvá i skrze dary a talenty, které nám dal, promlouvá skrze touhy a přání, které vložil do našich srdcí.
I těm je třeba naslouchat.

Božími znameními jsou také důležití lidé, se kterými se v životě potkáváme, a v neposlední řadě jistě i potřeby a nouze církve
a našeho světa
.

Ale hlavně! Na to všechno nemůžeme být sami! Mít zkušenějšího člověka, kterému důvěřuji a s kterým svou cestu sdílím, je při rozlišování povolání klíčové.

Jednou z možných cest povolání je život a práce v misijních komunitách. My obláti jsme misionáři. To znamená, že jsme posláni 
k lidem dnešní doby, abychom jim nejen slovy, ale především životem hlásali radostnou zvěst o tom, že jsou milovaní Bohem,
který si je vyvolil, aby se nikdy necítili sami a aby v sobě objevili svou obrovskou důstojnost Božích synů a dcer. Přednost při tom dáváme těm, kteří jsou opomíjení a opuštění. Komunita je pro nás místem, kde se uprostřed nás samotných setkáváme s Ježíšem,
a také nástrojem naší misie založené na vztazích.

OBLÁTI

MISIJNÍ A KOMUNITNÍ POVOLÁNÍ

„Jsem oblátem,
protože obláti jsou tu pro chudé,
se kterými pracují. Žijí ve společenství
a mají rádi církev. Tak chci žít i já.“
(Karel Mec, OMI,
český misionář oblát v Zimbabwe)

NAŠE CHARISMA

Už více než 200 let si z generace na generaci předáváme svou „DNA“, kterou od Ducha svatého jako první obdržel náš zakladatel sv. Evžen de Mazenod. Jejími hlavními vlákny, která prostupují naším životem, jsou láska ke Kristu, chudým a církvi, hledání nových cest evangelizace, zasvěcení skrze řeholní sliby, vztah s Marií, která je
pro nás vzorem skutečného misionáře, a pozornost vůči potřebám světa. To všechno v rodinném duchu našich komunit.

Pokud tě třeba právě tato slova nenechávají chladným, pokud zakoušíš radost a netrpělivost ve svém srdci, možná by tato naše cesta mohla být i cestou tvou. Stát se misionářem oblátem – knězem nebo bratrem – ještě i dnes znamená prožít svůj život v plnosti
a v radostné blízkosti Bohu a člověku.

Můžeš navštívit naši komunitu v Plasích na severním Plzeňsku, která se zaměřuje na práci s mládeží, nebo nám jednoduše napsat. Pro zájemce o život podle evangelia a o rozlišování povolání nabízíme
i dlouhodobější komunitní zkušenost. Společný každodenní život, modlitba i společná misie ti v rozlišování povolání mohou být víc než užitečnou pomocí.

STÁT SE
JEDNÍM
Z NÁS

KONTAKT

Zodpovědným za povolání je u nás misionář oblát Vlastimil Kadlec, OMI.